Орловска 11

В момента няма постове в тази категория.

Бъди един от нас!

Станете част от екипа поддържащ страницата. Изпратете своята новина, история, спомен или просто споделете мислите си за Габрово. Повече...

Популяризиране

Всеки може да помогне популяризирането на "Медията за градска култура".
Повече...

Кауза

Нека Габрово да бъде градът, който всеки ще посети с удоволствие. Предложения, идеи и коментари изпращайте на

За габровци казват, че:

...нощем спират часовниците си, за да не им се изтъркват чарковете.

Остават

314 дни до Карнавал 2011.
Designed by Antsin.com